imalat mühendisliği
 
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
                                 DELİK İŞLEME

                       
Delik İşleme Özellikleri
           Matkap denilen bir takımla yapılan delme işleminde kesme ve ilerleme hareketi , takımın dönmesi ve ilerlemesi ile gerçekleşir
 v: takımın dönmesi
 u: takımın ilerlemesi
 Delik işlemede esasen üç işlem vardır.
a) Delik delme: Delik delme yok olan bir deliği meydana getirmedir.
b) Delik genişletme: Delik genişletme mevcut olan bir deliği daha büyük çapa getirmedir.
c) Raybalama: Raybalama mevcut olan bir deliğin işletme kalitesini iyileştirme amacını taşımaktadır
 Bunların yanısıra aynı çalışma ilkesine dayanan silindirik havşabaşı açmada vardır, konik havsa başı açma ve düzeltme gibi işlemler de vardır.Havsa başı ve düzeltme, deliğe girecek bir parçanın örneğin civata başının daha iyi oturmasını sağlayan işlemlerdir.
               Delik genişletme delik delmede kullanılan spiral matkap veya sadece delik genişletmede kullanılan delik genişletme matkabı ile yapılabilir. Ayrıca bu işlem tornada tek ağızlı bir takım kullanılarak ta gerçekleştirilebilir. Tek ağızlı bir takımla delik genişletme işlemi, takımın aynı zamanda hem kesme, hem ilerleme hareketi yapan delik işleme tezgahlarında da yapılabilir; bu işleme "boring" ve bunu gerçekleştiren tezgahlara bonverg denilmektedir.

                      
                                          Delik İşleme Aparatı
                Matkap adını taşıyan delik delme ve işleme tezgahları, çeşitli büyüklükte ve şekilde olabilirler. İşe göre, tüm delik işlemlerini yapabilen veya sadece raybalama, havsa başı açma, vida açma matkap tezgahları vardır. Ayrıca takımın konumuna göre dikey ve yatay bonverg tezgahları mevcuttur. Delme işlemi; torna tezgahının karşı puntasına, otomat tornaların revolver başlığına matkap bağlanarak da yapılabilir. Tezgah: temel plaka, kolon (sütün), hız kutusu, ana mil (takım mili), ilerleme mekanizması, tabla  gibi ana elemanlardan oluşur. Takım ana mile , parça ise tablaya tespit edilir. Takımın dönme ve ilerleme hareketini sağlayan kinematik bir sistem vardır. Bu sistemde M motorundan alınan dönme hareketi MRJ vites kutusuna gitmekte v6 buradan iki yöne ayrılmaktadır; bir yandan ana miline gitmekte ve buna kesme için dönme hareketi vermektedir, diğer yandan avans vites kutusuna ulaşmaktadır. Avans vites kutusundan (Z1-Cr1) kremayer mekanizmasına gitmekte burada dönme hareketini doğrusal harekete çevirerek ana mile ilerleme hareketi sağlamaktadır. Burada ana mil ve ana mil gövdesi  içi boş birer gövdeden geçer. Gövdenin dış kısmında dişli çark ile kavrama halinde bulunan  kremayeri vardır. Ana mil gövdeye rulmanlı yataklarla desteklenmektedir.Bu durumda bir yandan dönme hareketi yapmakla beraber gövde ile birlikte ilerleme hareketi de yapmaktadır.
video 1-cnc delik delme ve işleme

                       

                                                 Delik Delme 
                Matkaplarla delik delme işlemi, talaşlı üretim tekniklerinden biri olup. matkap dediğimiz kesici aletlerle iş parçaları üzerine silindirik delikler açmaktır.
                             
                                              Delik İşleme Üniteleri
                   Matkapla delme işleminde delikler, delik zımbaları ile delinmiş olan deliklerden ve döküm yolu ile yapılmış deliklerden daha temiz yüzeyli ve daha hassas ölçü tamlığında delinir.
Delikler, bağlantı elemanlarının (perçin, vida, pim gibi] takılması ve makine elemanlarının (miller, akslar kavramalar gibi) yataklanması için delinir. Makine parçalarının üzerinde öyle hassas delikler vardır ki; bunlar, sadece matkapla delinmiş hâli ile kullanılamazlar. Makine gövdeleri üzerindeki bu tür deliklerin işlenmesinde, bir hatanın veya bir dalgınlığın meydana getirdiği maddi zararların önlenmesi büyük zorluklar meydana getirebilir. Bu yüzden delik delme işlemi hiç bir zaman basit bir iş olarak düşünülmemelidir.
Diğer taraftan delme işlemlerinde emniyet kurallarına uyulmazsa veya bir iş delinirken gereken güvenlik önlemleri alınmazsa iş kazaları meydana gelebilir. O halde bir delme işleminde maddi ve manevî zararların meydana gelme olasılığı diğer bazı işlemlerden daha az değil bilakis daha fazladır. İşte bu yüzden tesviyecilikte, iş parçalarının üzerine delik delme işlemlerinde gereken dikkatin ve titizliğin gösterilmesi şart olacaktır.
video 3-delik delme ve havşa açma 

                        Delik İşlemede Kullanılan Makineler
                 Matkap denilen kesici aletlerle iş parçalan üzerinden talaş kaldırarak silindirik delikler açmak için yapılmış makinelere "delme makineleri" denir. Delme makineleri ifadesi genel anlamda bir adlandırma olduğundan delme işlemi yapan her makine bu anlamın içine girer. Tesviyecilik mesleğinde delme makinelerini daha doğru tanımlamak için, sadece iki el ile tutularak en fazla 13 mm ye kadar her konumda delme yapan makinelere "El Matkapları" bir masa üzerine oturtularak kullanılan delme makinelerine "Masa Matkapları" ve yere (zemine) oturtularak kullanılan delme makinelerine de "Matkap Makineleri" (eski adı matkap tezgâhı) denilmiştir.
                                          
                                           Delik İşleme Makinaları
                   Bir matkap makinesinin tipi nasıl olursa olsun, üzerinde; matkaba delme hareketini veren bir elektrik motoru, matkabın devir sayısının ayarlandığı bir hız kutusu (dişli kutusu) ve matkabın takıldığı bir matkap mili (eski adı fener mili) vardır. Ayrıca, makineyi oluşturan bu üç ana elemandan başka, iş tablası, makine gövdesi (sütun), başlık, soğutma sıvısı sistemi vb. elemanlardan meydana gelir. Büyük tip matkap makinelerinde bu kısımların dışında ek parçalar (aksesuarlar) da bulunmaktadır.
video 2-matkap delik delme ve işleme

                     Elde Kullanılan Matkap Makineleri-Breyizler
                 El matkapları, adından da anlaşılacağı gibi elde taşınabilen, küçük gövdeli, ağırlıkları 2,5 - 8 kg arasında değişen çeşitli tiplerde yapılmış delme makineleridir.El matkapları tek fazlı alternatif akımla çalışırlar. Motor, makinenin gövdesi içine yerleştirilmiş ve gövde elektrik akımını geçirmeyecek şekilde yalıtılmıştır
.
 

NURDAN GÖRGÜLÜ  
  HOŞGELDİNİZ....  
Reklam  
   
Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=